Meerjarenonderhoudsplan

MJOP voor kleine VvE’s/Meerjarenonderhoudsplan appartementencomplex

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is de basis voor een goed onderhoudsbeleid en het bepalen van reserveringen. Daarnaast is het voor VvE’s sinds 2008 wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een MJOP. Wij verzorgen bouwkundige inspecties en het meerjarenonderhoudsplan voor grote én kleine VvE’s en voor gebouweigenaren en beheerders.

De basis van een meerjarenonderhoudsplan is een bouwkundige inspectie en opname volgens de NEN2767 conditiemeting door een ervaren inspecteur. De resultaten van de inspectie worden verwerkt in een bouwkundig rapport. Het rapport bevat de conditiescores van alle bouwdelen, foto’s, bouwkundig advies en een kosteninidicatie van direct uit te voeren herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat het achterstallig onderhoud komt en plotselinge verhoging van bijdragen en kosten voor de eigenaren.

Het toekomstige onderhoud wordt vervolgens gepland en begroot voor een periode van 10, 15, 20 of 25 jaar (afhankelijk van de wensen en behoeften van opdrachtgever) in de meerjarenonderhoudsplanning.

De voordelen van een goed MJOP:

  • Inzicht in huidige bouwkundige staat;
  • Planning toekomstig van onderhoud;
  • Begroting toekomstig van onderhoud;
  • Goed onderhouden gebouw of complex;
  • Gezonde financiële huishouding;
  • Bepaling van de onderhoudsreserve en maandelijkse bijdrage;
  • Ook voor kleine VvE’s en bedrijfsgebouwen, zorginstellingen, scholen, verenigingsgebouwen en ander vastgoed.

Ook voor beheerders van vastgoed en organisaties is een meerjaren onderhoudsplan een zeer belangrijk middel. Voor goed VVE beheer, facilitymanagement en vastgoedbeheer geldt: het meerjarenonderhoudsplan is een must.

Denk bij VVE beheer niet alleen aan een meerjarenonderhoudsplanning maar ook het voorzitten en notuleren van een goede VVE.