Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Bouwadviesbureau Ben Peters is een bureau dat zich richt op het adviseren en maken van rapporten. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Bouwadviesbureau Ben Peters verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Bouwadviesbureau Ben Peters neem dan contact op!

Bedrijfsgegevens: Ben Peters • Groenestraat 56 • 6911 KW Pannerden

0316-371067 • info@bouwadviesbureaubenpeters.nl • https://bouwadviesbureaubenpeters.nl

Bankrekening:NL98INGB0008071081 • BTW-nummer: NL011483544B01 • KvK-nummer: 09101424

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Gegevens die wij bewaren:

– uw informatie , n.a.w., telefoonnummer en emailadres als u een opdracht of offerteaanvraag bij ons plaatst. Op deze site gebruiken we geen cookies.

Doel van verzamelde gegevens: Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een correcte afhandeling van uw bestelling of om contact met u op te nemen over uw opdracht.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Opslagperiode

Uw gegevens, e-mails, foto’s en rapporten  en offertes worden na 2 jaar verwijderd uit ons online systeem, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Er wordt een fysieke kopie van uw bestelling met uw n.a.w. gegevens bewaard in een kast die op slot kan. Dit kopie zal  in verband met de regelgeving van de belastingdienst 7 jaar bewaard worden. Daarna wordt deze vernietigd.

Beveiliging

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Uw rechten

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Bouwadviesbureau vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@bouwadviesbureaubenpeters.nl U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen.

Op verzoek bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen.  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Bouwadviesbureau Ben Peters niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

– Per email: info@bouwadviesbureaubenpeters.nl

– Per brief:  Bouwadviesbureau Ben Peters Groenestraat 56 6911 KW Pannerden

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ”privacybeleid “. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.